Meny

Driftinformation

Antal avbrott inom respektive område
Inga planerade avbrott

För en hållbar framtid

Vi ger dig ljus i mörkret, värme i kylan och underhållning en tråkig kväll, välkommen till energibolaget nära dig.

Kundnöjdhet

Ett stort tack till alla som har deltagit i vår kundundersökning!

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som har tagit sig tid för att bli intervjuade till vår kundundersökning. Falbygdens Energi strävar alltid efter att ge dig som kund bästa möjliga service och arbetar ständigt för att utvecklas.

Den här kundnöjdhetsundersökningen är en viktig del i det arbetet och kommer att utföras vartannat år, men du är alltid välkommen att framföra dina åsikter och önskemål på 0515 - 77 75 80 eller mejla dem till info@falbygdensenergi.se

Det är andra året som vi utförde kundnöjdhetsundersökningen genom Supportföretaget TMJ Group och vi är mycket glada över resultatet då vi behåller det Väl Godkända betyget 74. Detta tack vare värdefull feedback från våra kunder som hela tiden hjälper oss att bli bättre!

Här finns mer information om undersökningen, resultatet och Supportföretaget TMJ Group som har hjälpt oss att utföra den:

Läs mer »

Varning för bluffakturor

Det har kommit till vår kännedom att kunder i Falköpingsområdet har fått bluffakturor som ser ut som våra fakturor. Vi ber alla kunder att vara uppmärksamma. Ser fakturan inte ut som den brukar eller står det ett annat BG-nummer än 513-8367, vänligen kontakta kundservice på 0515-77 75 80.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Falbygdens Energi är ett av de 86 företag, organisationer och kommuner som skrivit under Färdplanen för fossilfri uppvärmning som i slutet av mars överlämnades till Sveriges Regering. Redan idag är fjärrvärmen från Falbygdens Energi 100% fossilfri och då vi använder lokala biobränslen som flis, briketter och pellets är den också märkt med Bra Miljöval. 
Läs mer här om initiativet och vårt arbete här

ISO-certifieringar

Som ett av de första företagen i Sverige har Falbygdens Energi certifierat sig enligt den nya ISO-standarden 45001 för arbetsmiljö. Arbetet har skett parallellt med ytterligare två certifieringar och det högt uppsatta målet har nåtts tack vare alla medarbetares goda insatser!
Att certifiera sig enligt tre standarder, Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö, samtidigt är ovanligt och har inneburit ett intensivt arbete för hela företaget. Syftet har hela tiden varit att stärka den goda arbetsmiljön, minimera negativ påverkan på miljön samt förbättra kvaliteten för kunder och övriga intressenter. Att säkerställa ett tydligt arbetssätt genom ledningssystemet skapar möjligheter för ständig förbättring av verksamheten. Här kan ni se en intervju med Katarina Prick, VD och Julia Björck, Hållbarhetsansvarig, om certifieringarna och det ständigt pågående arbetet.

 

ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001