Meny

Driftinformation

Antal avbrott inom respektive område
Inga planerade avbrott

För en hållbar framtid

Vi ger dig ljus i mörkret, värme i kylan och underhållning en tråkig kväll, välkommen till energibolaget nära dig.

Fiber Kättilstorp

Vid projektering av fiberanslutning i Kättilstorp har det visat sig att kalkylen inte går ihop såvida vi inte samförlägger med Kommunens VA arbete. Deras arbete ligger dock längre fram i tiden och då Fiber Östra Falbygden just nu genomför projekt runt Kättilstorp har vi valt att istället lämna över projektet till dem. För mer information om Fiber Östra Falbygdens projekt och det möte som hölls i Kättilstorp den 22 mars kan ni läsa här.

Nattvandrarna

Säkerhet är oerhört viktigt för oss på Falbygdens Energi, såväl för våra medarbetare som för våra kunder och ett hållbart samhälle. Därför väljer vi att stödja Nattvandrarna i deras arbete. Nattvandrarna jobbar för att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.

Säkerhet först!

Tillsammans med våra lokala bränsleleverantörer har det genomförts en Säkerhetsdag på fjärrvärmeverket Marjarp. Fokus låg på att informera transportörer om säkerhetsrutiner och vilken skyddsutrustning som krävs vid besök på anläggningen. Falbygdens Energi arbetar kontinuerligt för att förebygga incidenter och olyckor, och vi är väldigt stolta över att ha haft noll arbetsplatsolyckor under hela 2017. 
 

Energiskatten flyttar från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Energiskatten i vårt område av Sverige är 33,1 öre per kilowattimme*, företag som bedriver en viss typ av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Moms med 25 % på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

*Enligt indexomräkning nov 2017.