Meny

Driftinformation

Antal avbrott inom respektive område
Inga planerade avbrott

För en hållbar framtid

Vi ger dig ljus i mörkret, värme i kylan och underhållning en tråkig kväll, välkommen till energibolaget nära dig.

Säkerhet först!

Tillsammans med våra lokala bränsleleverantörer har det genomförts en Säkerhetsdag på fjärrvärmeverket Marjarp. Fokus låg på att informera transportörer om säkerhetsrutiner och vilken skyddsutrustning som krävs vid besök på anläggningen. Falbygdens Energi arbetar kontinuerligt för att förebygga incidenter och olyckor, och vi är väldigt stolta över att ha haft noll arbetsplatsolyckor under hela 2017. 
 

Energiskatten flyttar från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Energiskatten i vårt område av Sverige är 33,1 öre per kilowattimme*, företag som bedriver en viss typ av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Moms med 25 % på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

*Enligt indexomräkning nov 2017.

Ökad leveranssäkerhet

Falbygdens Energis elnät är 2 260 km långt och täcker en stor del landsbygd. Vi arbetar kontinuerligt för att ni ska få en trygg och stabil elleverans, minimera strömavbrotten och få vardagen att funka! Varje år mäts antal strömavbrott på elnätet och vi är mycket stolta över vår positiva utveckling. 2017 hade vi en genomsnittlig avbrottstid för oplanerade strömavbrott på 28,46 min/kund vilket nästan är en halvering från föregående år. Genomsnittstiden för hela landet under 2016 var 76 min/kund. 

Fiberutbyggnad Vartofta

På grund av det hårda vintervädret avvaktar vi med fortsatt schaktarbete. Vi planerar att börja gräva igen under vecka 13 men det kan flyttas fram ytterligare på grund av vädret. Projektinformationen uppdateras löpande.

Här hittar du information om alla pågående projekt.