Meny

Driftinformation

Antal avbrott inom respektive område
1 planerat avbrott

För en hållbar framtid

Vi ger dig ljus i mörkret, värme i kylan och underhållning en tråkig kväll, välkommen till energibolaget nära dig.

Fiberutbyggnad Falköping Södra

Just nu pågår arbetet med fiberutbyggnad i flera områden. Ett av de största områdena i Falköpings tätort är Falköping Södra och där är grävning av etapp 1, runt Sigurd Kochs gata, i slutfasen. Nästa område blir Anders Hindriks gata och Bengt Heljesgatan. Kundinstallationer görs löpande allt eftersom schaktningen blir färdig. Vår projektledare kontaktar samtliga kunder och mer information om projekten och tidsplaner hittar ni här.

 

Sponsring för en ljus och säker framtid

Falbygdens Energi är stolta sponsorer av Flexberts Trafiksäkerhetskampanj för barn i förskoleverksamhet samt låg- och mellanstadiet i Falköpings kommun. De utbildar och delar ut reflexvästar med målet att 1 000 000 barn i hela Sverige varje år ska bli tryggare i trafiken.
För oss på Falbygdens Energi är säkerhet ett ständigt närvarande fokus och vi jobbar hela tiden för att förbättra den, såväl för medarbetare som för samhället vi verkar i. Mer information om trafiskäkerhetskampanjen hittar ni här.

Fiber Kättilstorp

Vid projektering av fiberanslutning i Kättilstorp har det visat sig att kalkylen inte går ihop såvida vi inte samförlägger med Kommunens VA arbete. Deras arbete ligger dock längre fram i tiden och då Fiber Östra Falbygden just nu genomför projekt runt Kättilstorp har vi valt att istället lämna över projektet till dem. För mer information om Fiber Östra Falbygdens projekt och det möte som hölls i Kättilstorp den 22 mars kan ni läsa här.

Nattvandrarna

Säkerhet är oerhört viktigt för oss på Falbygdens Energi, såväl för våra medarbetare som för våra kunder och ett hållbart samhälle. Därför väljer vi att stödja Nattvandrarna i deras arbete. Nattvandrarna jobbar för att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.