Meny
Laddar...

Nu är det dags att summera år 2016

 

Vi inledde året 2016 med att enas om målsättningen att bli ”Bäst i klassen” inom ett antal områden nämligen inom vårt proaktiva säkerhetsarbete, kundservice och kundnöjdhet, hållbarhet, affärsutveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ambitiöst  men de här delarna samverkar för att bli det värdeskapande och framgångsrika företag som vi strävar emot att vara.

Som ledstjärna har vi  gemensamt arbetat fram den nya visionen ”Vi ger energi för en enkel vardag och en ljus framtid”. 
Vi vill alltså bidra till våra kunders utveckling och vet att det är värdet vi ger till andra som räknas. Vi vill leva nära våra kunder och ständigt bli bättre på att leverera enkla och hållbara energi- och fiberlösningar som underlättar i vardagen. Det är vårt bidrag till en blomstrande bygd med framgångsrika företag och god livskvalitet för människorna. För att lyckas med det arbetet krävs engagerade och kunniga medarbetare som tycker att Falbygdens energi är det bästa företaget att arbeta på.

Under året har vi varit framgångsrika i att nå uppsatta mål. Tillsammans med ägare och styrelse har en  långtidsplan fastslagits för hur vi ska fortsätta skapa värde och utvecklas och jag vill tacka för det goda samarbetet och stödet i det arbetet

Jag känner en stor glädje över att vi stärkt relationerna med våra kunder under året. Många givande samtal och möten har hållits. Vi har berättat om vad vi kan bidra med men framförallt lyssnat på vad kunderna önskar av oss. Alla dessa konstruktiva dialoger är ovärderliga och hjälper oss framåt.

Vädersäkring av våra elnät har fortsatt för att minimera risken för strömavbrott. Tack vare det arbetet och snabba felavhjälpningsinsatser från våra duktiga tekniker så har driftstörningarna på elnätet hållits på en rimlig nivå. Dessutom har vädrets makter varit på vår sida. Än är vi inte nöjda, vi fortsätter att bygga om våra elnät och under året som kommer ska vi visa ännu tydligare vilka åtgärder som görs.

Vi har fått förtroendet att leverera vår bekväma och hållbara fjärrvärme till flera nya kunder under året och det är vi mycket glada för. Fjärrvärmeanläggningarna som är Bra Miljöval – märkta har fungerat bra under året. Vi har haft ett antal utmanande driftstörningar som vi löst och tagit lärdom av. Ett antal investeringar har gjorts för att ytterligare minska utsläppen till mark och luft samt göra  anläggningarna ännu säkrare

Inom Stadsnät har verkligen arbetet växlats upp för att bygga ut det öppna fibernätet och ansluta nya kunder. Det har varit ett krävande arbete som utförts med stort fokus, effektivitet och affärsmässighet och vi har lärt oss mycket på vägen som är nyttigt för hela företaget. Vi är stolta över att så många kunder velat ansluta sig till oss och vi har bidragit till att flera av de mindre orterna runt Falköping fått tillgång till bredband. Det arbetet fortsätter under 2017.

Under 2016 har vi skapat en gemensam värdegrund att basera vårt arbete på. Nu tar vi det arbetet vidare i vår strävan att vara det bästa företaget att arbeta i och att vara kund hos. Det kommer att hjälpa oss att navigera i den föränderliga energivärld som vi lever i.