Meny
Laddar...

Organisation och ägarförhållanden

Ägarförhållande

Falbygdens Energi AB är sedan den 18 december 2013 ett helägt dotterföretag till Falan Bidco AB, som kontrolleras av Infracapital Partners II LP och Infracapital Partners (NT) II LP, Limited Partnership. Dessa företag styrs genom avtal av Infracapital GP II Limited och verksamheten bedrivs av M&G Investment Management Limited.

Både Infracapital GP II Limited och M&G Investment Management Limited är helägda dotterföretag till Prudential Public Limited Company, London.

I koncernen Falbygdens Energi ingår moderföretaget Falbygdens Energi AB, dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB. kunder.

Dotterbolaget Falbygdens Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet.

Falbygdens Bredband AB, som ägs av Falbygdens Energi AB tillsammans med Falköpings kommun, äger och förvaltar optofibernät inom kommunen. 

Besök Infracapitals webbplats »