Meny
Laddar...

Mätarbyte

Under januari 2019 påbörjar Falbygdens Energi ett projekt med att byta ut befintliga elmätare till den senaste generationens modell 

Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av regeringen, har tagit fram förslag på nya funktionskrav på framtidens elmätare. De nya elmätarna kan leverera timmätvärden och även mäta elproduktion samt kvaliteten på spänningen i elnätet. Mätarbytet innebär också förbättrade möjligheter att registrera avbrott i elöverföringen.

Var börjar vi?
Det första större området i projektet är Bergsliden men byten kommer även att ske i andra delar av Falbygdens Energis elnät. Vi informerar i förtid om när vi kommer till de olika områdena.

Hur lång tid tar bytet i bostaden?
Arbetet med att byta ut mätaren tar i normalfall cirka 30 minuter i en villa och under den tiden behöver vi stänga av strömmen ungefär 20 minuter. För lägenheter tar bytet cirka 20 minuter varav vi behöver stänga av strömmen ungefär 10 minuter.

Varför byter vi ut mätarna?
För att leva upp till regeringens funktionskrav behöver samtliga elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare för att få en tillförlitligare mätning och mer effektiv drift. De nya mätarna gör det möjligt för våra kunder att ta del av information om sin elanvändning för att kunna påverka den och tillsammans med oss kunna optimera energianvändningen i elnätet.

Blir det en extra kostnad för kunden?
Våra kunder får inte någon extra kostnad för mätarbytet utan denna investering betalas via ordinarie nätavgifter. Detta är en del av alla de investeringar Falbygdens Energi gör för att förbättra leveranskvailteten och möta kraven på framtidens elnät.

För frågor angående mätarbyten är ni välkomna att kontakta kundservice på 0515-77 75 80 eller på info(at)falbygdensenergi(dot)se.