Meny
Laddar...

Vanliga frågor om stadsnätet

Vad är bredband?

Det finns ingen norm för vad som får kallas bredband. Bredband är snarare ett samlingsnamn för tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. IT-kommissionens vision från år 2005 var att hela landet ska ha tillgång till 5 Mbit/s i båda riktningarna.

I det öppna stadsnätet ansluts de flesta lägenheter och lokaler med 100 Mbit/s i båda riktningarna. Den verkliga hastigheten beror på vilken tjänst du väljer. Väljer du 10 Mbit/s för internet har du 90 Mbit/s kvar till annat, exempelvis TV. Fibertekniken har i princip obegränsad kapacitet och i dagsläget utnyttjar vi endast en bråkdel av kapaciteten.

Vad kostar det att ansluta sig?
Fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen, villsamfälligheten eller villaägaren betalar en fast engångsavgift för anslutning till stadsnätet. Hushåll och företag betalar tjänsteleverantörerna för de tjänster de väljer i nätet.

Hur ansluter man en fastighet?
Fibernätsförbindelsen överlämnas i en punkt (fastighetsswitch) i fastigheten. Till denna anslutningspunkt kopplas fastighetens interna nät, ett s k LAN (Local Area Network) som distribuerar förbindelsen till användarna. För ett villaområde behövs ett motsvarande villaområdesnät.

Hur erbjuder man en tjänst i nätet?
Din anslutning är din port till nätet. Via den kan du erbjuda de tjänster du vill. Vi dimensionerar anslutningen efter de behov du har och tecknar ett tjänsteleverantörsavtal.

Vad är det för skillnad mellan detta nät och andra bredbandsnät?
Den största skillnaden är vi är ensamma om att bygga en öppen lokal mötes- och marknadsplats på din ort som är konkurrensneutral och operatörsoberoende och som därmed erbjuder användarna valfrihet, mångfald och konkurrens.

Hur är det med säkerheten?
I ett öppet nät bestämmer var och en sin egen säkerhet. Vill du skydda dig mot intrång bör du installera en s k brandvägg (ett sorts filter) för att skydda din dator samt hålla dig uppgraderad med antivirusprogram (speciellt om du kör Windows).

Vad är fiber?
Bra fråga! Det är ju faktiskt det som vi på stadsnätet hela tiden tjatar om. Fiber, eller mera korrekt optisk fiber, har en kärna av mycket rent glas med ett hårstrås diameter. Glaskärnan skyddas av både kevlar (samma material som i skyddsvästar) och olika andra skyddslager för att säkerställa att den håller i 30-40 år. I fiber skickar man sedan ljus via en laser för att överföra information (TV, e-post mm).

Hur får man stadsnät?
Vill du ha Stadsnät som privatperson i ditt hem kan du tala om det för din hyresvärd eller fastighetsägare. Bor du i bostadsrättsförening kontaktar du din styrelse. Bor du i villa kontaktar du samfällighetsföreningen.

Är nätet framtidssäkert?
Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och programvaror via snabba digitala nät är både verklighet och framtid. Sett i backspegeln är det framför allt kapaciteten som har begränsat datakommunikationernas utveckling. Med fiberteknik finns inte längre någon begränsning. Varje hårstråtunn glasfiber har en närmast obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går att överföra flera biljarder databitar per sekund. Då inser man att ett knippe fibertrådar ger oss obegränsade möjligheter inför framtiden. Därför rekommenderar vi att man också bygger dagens och morgondagens fastighetsnät och villaområdesnät med fiber (som bara är obetydligt dyrare än koppartråd).

Fiberkabel

Vem kan ansluta sig?
Utbyggnaden har styrts av kundernas intresse. Vi har lagt ned fiberstråk runt om i Falköpings kommun. Stadsnätet är tillgängligt för både privatpersoner och företag.

Finns stadsnätet i närheten av mitt område?
Är du intresserad av att få veta om Stadsnät finns i närheten av just ditt område är du välkommen att kontakta Kundservice på 0515-77 75 00 eller på mail.