Meny
Laddar...

Fjärrvärmeavgifter Privatpersoner 2017

(ingen förändring från 2016)

(Priser inklusive moms)

Leverans till fastighet i Falköping och Floby

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Årsbehov mindre än 35 000 kWh (villor) 1 233 87,10
Årsbehov större än 35 000 kWh 4 940 76,70
Leverans av fjärrvärme som komplettering till grundvärmekälla 4 940 120,10

Leverans till fastighet i Stenstorp

Årsbehov Fast avgift kr/år Energiavgift öre/kWh
Årsbehov mindre än 35 000 kWh (villor) 1 233 99,10
Årsbehov större än 35 000 kWh 4 940 88,00
Leverans av fjärrvärme som komplettering till grundvärmekälla 4 940 143,16

Anslutningsalternativ för mindre leveranser (villor)

Installation

  Engångskostnad(kr) Månadskostnad (kr/mån)
Alt. 1(*)            0 650
Alt. 2   50 000     0
Alt. 3 135 000     0

 

Drift

  Fast avgift(kr/år) Energiavgift(öre/kWh)
    Falköping/Floby Stenstorp
Alt. 1(*) 1233 87,10     99,00
Alt. 2 1233 87,10    99,00
Alt. 3 1233 50,00     64,90

(*) I alternativ 1 ägs och underhålls fjärrvärmecentralen av Falbygdens Energi AB. Anslutningsaalternativ 1 erbjuds ej till nya kunder.
I alternativ 2 och 3 byggs och överlåts fjärrvärmecentralen till kunden med två års serviceåtagande.
I samtliga anslutningsalternativ ingår återställning efter schakt och idrifttagning av fjärrvärmecentral.
För större leveranser över 35 000 kWh/år, kontakta Falbygdens Energi AB för ytterligare information.

Tilläggstjänster i samband med anslutning:

Tilläggstjänst Pris
Avgift för köp av kvarvarande olja till dagspris 1700 kr
Uttag av oljepanna i villa 3000 kr
Sanering och uttag av villatank inomhus 4000 kr
Installation av radiator i pannrum     4000 kr/st